Covid-19, โควิด, ลดกลิ่นอับ, ยับยั้งแบคทีเรีย

บอกลาโควิด หยุดเชื้อบนเสื้อเรา

2 ปี ที่แล้ว

จากสถานการณ์โควิดปัจจุบันทำให้เราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ล้างมือให้บ่อย งดไปพื้นที่เสี่ยง หากออกจากบ้านไปทำธุระ กลับถึงบ้านก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโควิดภายในบ้าน ซึ่งเชื้อโรคต่างๆ อาจติดมาตามเสื้อผ้าได้ เราจึงควรแยกเสื้อผ้าที่ใส่ไปข้างนอก และทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้

 

 

                      ผงซักฟอก เปา ซิลเวอร์ นาโน เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับการพิสูจน์จากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มากถึง 99.99%* ให้คุณปลอดภัย กล้าสวมใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจ ซักเป็นประจำ ลดความเสี่ยง ลดการสะสม ลดกลิ่นอับ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถตากได้ในที่ร่ม ไม่ง้อแดด ... ไม่ต้องกังวลว่าหน้าฝนนี้ผ้าจะไม่หอมสะอาด หรือเสี่ยง ถ้าไม่นำผ้าไปตากแดด ลองเลย มั่นใจได้ !

 

*ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้มากกว่า 99.99% จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทดสอบในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน ธันวาคม 2563 / เดือน มิถุนายน 2564  และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus, K.pneumoniae และ E.coli ได้ 99.9% ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทดสอบในประเทศไทย เมื่อเดือน กันยายน 2563