หยุดยาวปีใหม่นี้มีไว้ยิ่งอุ่นใจ รวมเบอร์ฉุกเฉินอุ่นใจ PAO รวมมาไว้ให้แล้ว

หยุดยาวปีใหม่นี้มีไว้ยิ่งอุ่นใจ รวมเบอร์ฉุกเฉินอุ่นใจ PAO รวมมาไว้ให้แล้ว

2 เดือน ที่แล้ว

การเดินทางช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้
แต่เพื่อความปลอดภัย เปา ขอรวมเบอร์ฉุกเฉินมาไว้ที่นี่

เซฟไว้พร้อมใช้อุ่นใจแน่นอน 

 

• 191 เหตุด่วนร้ายแรง

• 199 ไฟไหม้ดับเพลิง 

• 1669 กู้ภัย 

• 1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิระพยาบาล

• 1197 สายด่วนข้อมูลการจราจร

• 1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว

• 1193 สายด่วนตำรวจทางหลวง 

• 1543 สายด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

• 1146 ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท 

• 1192 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

• 1196 อุบัติเหตุทางน้ำกองบัญชาการตำรวจ 

• 1199 เหตุด่วนทางน้ำ 

• 1784 กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

• 1677 ร่วมด้วยช่วยกัน

• 022412051 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เปา