สวมใส่มั่นใจ สะอาดชัวร์!! ฆ่าไวรัส COVID-19 ลดกลิ่นอับ ไม่ง้อแดด ซักด้วย #PaoSilverNano

2 ปี ที่แล้ว

รายละเอียด

เพราะชีวิตจริงเราไม่ได้ใส่ชุดป้องกันออกนอกบ้านได้ทุกวัน แต่...วันนี้ มั่นใจสะอาดทุกตัว ชัวร์ทุกชุด!!

ซักด้วย เปา ซิลเวอร์ นาโน ผ่านการพิสูจน์แล้วจากประเทศญี่ปุ่น ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มากถึง 99.99% และยับยั้งแบคทีเรีย*ต้นเหตุของการเกิดกลิ่นอับ

ไม่ว่าฝนตกหรือจะซักเวลาไหน ตากเมื่อไหร่ ที่ไหน ผ้าก็ไม่เหม็นอับ มีแต่ผ้าหอมสะอาดยาวนาน มั่นใจทุกการสวมใส่

ถึงเวลาต้องใส่ใจซักผ้าให้ห่างไกลจากไวรัส...
 

ช้อปได้แล้ว วันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้คุณ และช่องทางออนไลน์

#สะอาดอย่างมีอนามัย #สะอาดทุกตัวชัวร์ทุกชุด #ลดกลิ่นอับไม่ง้อแดด #PaoSilverNano

*ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้มากกว่า 99.99% จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทดสอบในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน ธันวาคม 2563 / เดือน มิถุนายน 2564 และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus, K.pneumoniae และ E.coli ได้ 99.9% ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทดสอบในประเทศไทย เมื่อเดือน กันยายน 2563

คลิปแนะนำผลิตภัณฑ์