ขาววับ ขาวไวท์ ต้อง เปา ไวท์ นาโน เทค

4 ปี ที่แล้ว

รายละเอียด

เปา ไวท์ นาโน เทค “ขาวสะอาดเฉียบขาด ลดกลิ่นอับเหนือชั้น” ด้วยเทคโนโลยี “ไวท์ บีดส์” ที่จะเคลือบความขาวให้เส้นใยผ้า ขาวสะอาดเจิดจ้าจากภายใน พร้อมพลังลดกลิ่นอับเหนือชั้น ซักได้ทั้งมือและเครื่องฝาบน